Algemene voorwaarden

Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Issos Interieurbouw goederen en/of diensten levert zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, de Leveringsvoorwaarden van Issos Interieurbouw van toepassing.

Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

Start een project