Privacy verklaring

Alle inhoud van de pagina’s, zoals teksten, beelden, buttons is eigendom van Issos Interieurbouw en beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (samenstelling, inhoud en structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Issos Interieurbouw.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Issos Interieurbouw niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze website is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Issos Interieurbouw in Nederland. Nederlandse wetgeving is dan ook van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze disclaimer.

Wanneer u besluit gegevens te zenden naar Issos Interieurbouw, geeft u ons daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Uiteraard gaat Issos Interieurbouw vertrouwelijk met deze gegevens om.

Voor onze Privacy Policy zie: Privacy policy Issos