Disclaimer/Privacy Policy

Alle inhoud van de pagina’s, zoals teksten, beelden, buttons is eigendom van Issos Interieurbouw en Expo en beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. De verzameling (samenstelling, inhoud en structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Issos Interieurbouw en Expo.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin kan Issos Interieurbouw en Expo niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Deze website is gemaakt en wordt geëxploiteerd door Issos Interieurbouw en Expo in Nederland. Nederlandse wetgeving is dan ook van toepassing op onze diensten en de inhoud van deze disclaimer.

Wanneer u besluit gegevens te zenden naar Issos Interieurbouw en Expo, geeft u ons daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken. Uiteraard gaat Issos Interieurbouw en Expo vertrouwelijk met deze gegevens om.

 

Voor onze Privacy Policy ziePrivacy policy Issos