Het FIRA-platform is begin 2019 opgegaan in het MVO-Register.

Het FIRA-platform is een online register waar bedrijven hun prestaties inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO/CSR) zichtbaar maken aan klanten en overige stakeholders. Het platform sluit nauw aan bij internationale normen op het gebied van duurzaamheid zoals ISO 26000, AA1000 en GRI.
Via het MVO-Register maken ook wij actief ons MVO-programma transparant. Wij ontwikkelen onze duurzaamheidsstrategie maken wij direct alle resultaten én toekomstplannen zichtbaar.

De MVO-principes en de kernthema’s zoals benoemd in ISO 26000 staan al jarenlang centraal in onze bedrijfsvoering en hiermee bouwen wij gaandeweg aan een steeds duurzamere toekomst. Alle informatie in het MVO-Register is onafhankelijk geverifieerd, waardoor de gegevens betrouwbaar zijn. Minimaal jaarlijks werken wij ons rapport bij en vindt een hertoetsing plaats van onze MVO-prestaties.

Het MVO-Register is nog een “work in progress”; voor de deelnemers komen aanvullende mogelijkheden ter beschikking om hun MVO- prestaties en -rapportages nog transparanter en inzichtelijker te tonen.

http://www.mvo-register.nl/NIEUWS OVERZICHT

Lees hier het laatste nieuws over Issos! Aan welke projecten werken we op dit moment? Aan welke projecten gaan we werken? Welke projecten hebben we weer succesvol afgerond? Kortom, wat speelt er aan de Molenvlietweg in Aalsmeer?

Lees alle nieuwsberichten