Het verheugt ons dat naar aanleiding van de uitkomsten van de praktijkaudit vorige maand, de SKH tot de conclusie is gekomen dat ons kwaliteits- en milieu systeem wederom voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015 en de VCA** 2008/5.1. Deze audit vindt ieder jaar plaats.
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze is bedoeld om ons zo veilig en duurzaam mogelijk te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven uitvoerig worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het merendeel van onze opdrachtgevers stelt het VCA-certificaat verplicht.
Met ons VCA ** certificaat zijn we vorig jaar al een stapje verder gegaan. Dit heeft vooral te maken met de toenemende omvang van onderhanden projecten. Hierin nemen wij graag onze verantwoordelijkheid. Dit doen wij door onder andere meer aandacht te schenken aan het VGM bewustzijn door het houden van instructie bijeenkomsten en toolbox meetings. Het afstemmen van VGM-aspecten met onderaannemers en het voeren van functioneringsgesprekken waarbij VGM aan de orde komt, maakt hier ook onderdeel van uit.NIEUWS OVERZICHT

Lees hier het laatste nieuws over Issos! Aan welke projecten werken we op dit moment? Aan welke projecten gaan we werken? Welke projecten hebben we weer succesvol afgerond? Kortom, wat speelt er aan de Molenvlietweg in Aalsmeer?

Lees alle nieuwsberichten