VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Deze is bedoeld om ons zo veilig en duurzaam mogelijk te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven uitvoerig worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het merendeel van onze opdrachtgevers stelt het VCA-certificaat verplicht.
Met ons VCA ** certificaat zijn we twee jaar geleden al een stapje verder gegaan. Dit heeft vooral te maken met de toenemende omvang van onderhanden projecten. Hierin nemen wij zonder meer onze verantwoordelijkheid.

Wij schenken dan ook structureel aandacht aan het VGM bewustzijn van onze medewerkers door het houden van instructie bijeenkomsten en toolbox meetings. Het voeren van functioneringsgesprekken waarbij VGM aan de orde komt en het afstemmen van VGM-aspecten met onderaannemers maakt hier ook onderdeel van uit.NIEUWS OVERZICHT

Lees hier het laatste nieuws over Issos! Aan welke projecten werken we op dit moment? Aan welke projecten gaan we werken? Welke projecten hebben we weer succesvol afgerond? Kortom, wat speelt er aan de Molenvlietweg in Aalsmeer?

Lees alle nieuwsberichten