Het verheugt ons dat naar aanleiding van de uitkomsten van de praktijkaudit eerder dit voorjaar, de SKH tot de conclusie is gekomen dat ons kwaliteits- en milieusysteem wederom voldoet aan de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2015  en de VCA** 2008/5.1. De certificering is van toepassing voor de komende drie jaar.

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om ons zo veilig en duurzaam mogelijk te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven uitvoerig worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Het merendeel van onze opdrachtgevers stelt het VCA-certificaat verplicht.

Met ons VCA **  certificaat zijn we nog een stapje verder gegaan. Dit heeft vooral te maken met de toenemende omvang van onderhanden projecten, waarbij  Issos in toenemende mate als hoofdaannemer fungeert. Hierin nemen wij graag onze verantwoordelijkheid, o.a. door meer aandacht te schenken aan het VGM bewustzijn door het houden van instructie bijeenkomsten en toolbox meetings, het afstemmen van VGM-aspecten met onderaannemers en het voeren van functioneringsgesprekken waarbij VGM aan de orde komt.

 

 NIEUWS OVERZICHT

Lees hier het laatste nieuws over Issos! Aan welke projecten werken we op dit moment? Aan welke projecten gaan we werken? Welke projecten hebben we weer succesvol afgerond? Kortom, wat speelt er aan de Molenvlietweg in Aalsmeer?

Lees alle nieuwsberichten